Công thức tính thể tích tứ diện đều

Thể tích tứ diện đều

Theo bạn thì hình tứ diện đều là gì? Thể tích tứ diện đều có công thức như nào? Bài viết dưới đây sẽ lần lượt giải đáp các câu hỏi trên, đồng thời có những ví dụ thực tế để minh họa. Mời bạn đọc theo dõi 1. Tứ diện Trong không gian Oxyz, … Đọc tiếp

Công thức tính thể tích chỏm cầu

Thể tích của hình chỏm cầu

Theo bạn hình chỏm cầu là gì? Công thức tính thể tích chỏm cầu? Công thức tính diện tích xung quanh của chỏm cầu? Nếu bạn chưa trả lời được cầu hỏi thì xem bài viết chi tiết dưới đây 1. Hình chỏm là gì? Nếu bạn dùng một mặt phẳng (α) cắt mặt cầu … Đọc tiếp