Công thức

Công thức tính diện tích tam giác vuông, thường, cân, đều

Đã đăng vào

Hiện có nhiều công thức tính diện tích tam giác vuông, thường, cân và đều nên việc chọn công thức nào giúp giải được bài toán đã khó, giải nhanh càng khó hơn. Để tiện tra cứu và học tập thì Dientich.net sẽ hệ thống đầy đủ những công thức từ căn bản tới nâng […]

Công thức

Hình lăng trụ là gì? Lăng trụ tam giác đều, tứ giác, lục giác

Đã đăng vào
Hình lăng trụ

Bài viết này dientich.net sẽ cùng với bạn tìm hiểu các khái niệm như hình năng trụ, hình lăng trụ đứng, hình lăng trụ đều, hình lăng trụ tam giác đều,… và những công thức liên quan tới thể tích khối lăng trụ. 1. Hình lăng trụ là gì? Trong hình học, hình lăng trụ […]