Công thức

Công thức tính diện tích tam giác vuông, thường, cân, đều

Đã đăng vào

Hiện có nhiều công thức tính diện tích tam giác vuông, thường, cân và đều nên việc chọn công thức nào giúp giải được bài toán đã khó, giải nhanh càng khó hơn. Để tiện tra cứu và học tập thì Dientich.net sẽ hệ thống đầy đủ những công thức từ căn bản tới nâng […]