Công thức

Hình lăng trụ là gì? Lăng trụ tam giác đều, tứ giác, lục giác

Đã đăng vào
Hình lăng trụ

Bài viết này dientich.net sẽ cùng với bạn tìm hiểu các khái niệm như hình năng trụ, hình lăng trụ đứng, hình lăng trụ đều, hình lăng trụ tam giác đều,… và những công thức liên quan tới thể tích khối lăng trụ. 1. Hình lăng trụ là gì? Trong hình học, hình lăng trụ […]